آزمون بزرگ شورای نگهبان…

download (6)

مسئله ی”آقازاده ها” این روزها مبدل به معضلی اساسی شده است.به گونه ای که افکار عمومی برای سنجش صلابت و اقتدار و استقلال هر نهادی،برخورد آنها با آقازاده ها را مورد توجه قرار می دهد و چنانچه رفتار با این قشر را همانند رفتار با سایر شهروندان یافت،بر صداقت آن نهاد صحه می گذارد و چنانچه افکار عمومی،در این زمینه شاهد تبعیض دستگاه ها میان این افراد و شهروندان عادی و ویژه خواری آقازادگان باشد،طبعا در صحت ادعاهای آن نهاد مبنی بر اجرای عدالت،دچار تردید می گردد.

فی المثل،قوه ی قضائیه چندیست علم مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر افراشته و یکی از  شعارها و کارویژه های خود را برخورد با این جرایم،قرار داده است.بدیهیست با برخورد با چند سارق آماتور و یا کارمندان دون پایه ای که مبادرت به اخذ رشوه نموده اند و امثال ذلک،این باور در اذهان مردم تقویت نمی شود که دستگاه قضایی،عزم جدی برای برخورد با مجرمین اقتصادی دارد بلکه سنگ محک دستگاه قضا،برخورد با پدیده ی آقازاده ها و مفسدین اقتصادی دانه درشت است.قوه ی قضائیه البته این امر را به اثبات رسانده است که در این زمینه اهل تساهل و تسامح نبوده و در برابر هجمه ها و فشارها،تسلیم نمی شود و با مجرمین برخورد مقتضی می نماید خواه آن فرد، معاون رئیس جمهور سابق باشد و خواه فرزند هاشمی رفسنجانی…

چند روزی از آزمون شورای نگهبان برای احراز اجتهاد داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان،می گذرد.شورای نگهبان که چند روز پیش بنا بر وظیفه ی قانونی خویش،آزمونی بزرگ را فرا روی داوطلبان قرار داده بود اکنون خود در آستانه ی آزمونی بزرگتر قرار دارد و آن،آزمونِ استقلال رای و تاثیر ناپذیری این نهاد در برابر فشارها و جوسازی های برخی جریانات سیاسی است.به دیگر سخن،ادعای شورای نگهبان مبنی بر تاثیرناپذیری این شورا از فضاسازی ها و پروپاگاندای تبلیغاتی،و اعمال یکسان قانون بر همگان،زمانی باورپذیرتر و ملموس تر خواهد بود که قانون در مورد افراد ذی نفوذ و سرشناس نیز بالسویه،به موقع اجرا گذاشته شود.چرا که سایر افراد،عملا فاقد اهرم های فشار هستند که بخواهند با استفاده از آن بر روند اخذ تصمیم شورای نگهبان،تاثیر بگذارند لیکن جماعت آقازاده با برخورداری از مزایای پرشمار این جایگاه،دارای ابزار های زیادی برای وارد آوردن فشار بر شورای نگهبان هستند.

یکی از مولفه هایی که برای سنجش تاثیر یا عدم تاثیر هجمه ها و فشارهای وسیع،بر عملکرد قانونی شورای محترم نگهبان،می تواند مورد توجه قرار گیرد،مبحث اخذ آزمون اجتهاد از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان و امتناع برخی چهره های سرشناس از حضور در این آزمون است.چرا که شورای نگهبان از چند روز قبل از برگزاری آزمونِ مزبور،مدام بر این امر تاکید ورزیده است که تنها مرجع تایید اجتهاد داوطلبان،شورای نگهبان است و عدم حضور در این آزمون به منزله ی انصراف از ادامه ی مسیر است.

در بادی امر و در مطلع نوشتار،اشاره ای به آزمون دشوار قوه ی قضائیه،صورت گرفت و هر فردی که در جریان این موارد باشد ارزش و سختی کار قوه ی قضائیه را درک خواهد کرد علی الخصوص رسیدگی به پرونده ی مهدی هاشمی که شاید روزگاری در مخیله ی هیچ فردی نمی گنجید که نهادی را تا بدین حد،یارای استقامت در برابر فشارها باشد.اما سختی کار شورای نگهبان در این برهه از زمان به مراتب بیشتر از اقدام قوه ی قضائیه است.زیرا از طرفی جناب سید حسن خمینی،نام بزرگ و پرآوازه ی “خمینی”را یدک می کشد و از دیگر سوی،همان جریانی که در ماجرای رسیدگی به پرونده ی مهدی هاشمی،مبادرت به اعمال فشار می نمود،در این برهه نیز به لطایف الحیل بدین مهم،می پردازد.از علامه سازی و اعطای بی ضابطه ی عناوین و القاب گرفته تا فشارهای رسانه ای برای تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی و به تبع آن اعضای محترم شورای نگهبان…غافل از آنکه اعضای ولایتمدار شورای نگهبان به امر امام سفر کرده ی امت،حضرت روح الله(ره)،بدون ملاحظه از هیچکس فقط و فقط “خدا” را در نظر می گیرند.

محمدسعید ابراهیمی/کارشناسی حقوق دانشگاه فردوسی

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

JK0-022   220-901   74-678   200-101   000-106  , 70-483   200-125  , 70-178  , N10-006  , ICBB   000-080   CAP   1Z0-060   500-260   640-911   1Z0-060  , 200-125  , 70-178   1Z0-060   350-080   220-901   1Z0-051   000-017   70-462   100-105  , 1V0-601  , 70-532   300-208   SSCP  , 000-089   400-201   640-916   9A0-385   2V0-621   200-101  , 350-029   640-692  , 700-501   100-105  , 220-902   c2010-657   1Z0-803  , 70-486   350-080   1Z0-060   CAS-002   70-483   N10-006   2V0-620   352-001   9L0-012   350-029  , 000-105   200-101   000-017  , 200-355   NS0-157   000-080   ICBB   1z0-808   100-105  , CRISC   N10-006   CISSP   LX0-103   70-980   JK0-022  , 1Z0-051   PR000041   000-106   70-480   101-400   70-178   1Z0-051   70-177   3002   220-901   1z0-434  , 70-980   200-125  , 300-075   70-410   EX300   300-206   2V0-621D   220-902  , 70-534   OG0-093  , 350-030   210-060   350-060   70-411   CISSP   300-115  , 1Z0-803   OG0-093   220-801   300-070   100-105  , 500-260   200-310   70-246   70-177   70-411