دوستان و مخاطبان عزیز، برای درج مقاله در سایت بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، با توجه به نکات زیر و از روشی که در ادامه می آید می توانند مقالات و یادداشت های خود را در موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی، صنفی و … برای ما ارسال نمایند:

۱) مطالب ارسال شده باید عاری از هر گونه توهین، تخریب و مصادیق خلاف شرع و قانون باشد.

۲) مطالب ارسال شده باید تایپ شده و به صورت یک فایل متنی (doc. و یا txt. و یا …) باشد.

۳) فایل متنی ارسال شده باید شامل اطلاعات زیر باشد:

     الف) اطلاعات مربوط به نویسنده ی مطلب:

          – اعضای عادی و فعال حال حاضر و یا سابق بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد: نام و نام خانوادگی، نام دانشکده، سال ورود به دانشگاه فردوسی و بسیج دانشجویی، شماره دانشجویی، شماره تماس.

            – اعضای بسیج پایگاه های سراسر کشور: نام و نام خانوادگی نویسنده ی مطلب، شماره ملی، شناسه بسیجی، استان، شهر، پایگاه، شماره تماس.

           – سایر خوانندگان و مخاطبان گرامی: نام و نام خانوادگی نویسنده مطلب، شماره ملی، استان، شهر، شغل، شماره تماس.

     ب) نویسنده ی هر مطلب، لازم است قواعد نگارشی و نویسندگی را رعایت نماید. اما علاوه بر این، مطالب برای قرارگیری در سایت نیز ویراستاری می گردند. ممکن است در این ویراستاری، ساختار برخی جمله ها تغییر کرده و برخی کلمات نیز بدون آسیب دیدن روح مطلب، تغییر نمایند. در صورتی که نویسنده به هر دلیلی حاضر نیست مطلب وی ویراستاری شده و تغییر جزئی نماید، لازم است این موضوع را در فایل متنی ارسالی ذکر نماید. گفتنی است عدم اشاره به این موضوع، به معنی رضایت نویسنده به ویراستاری مطلب خود توسط تحریریه ی سایت است.

     پ) آن دسته از مطالب ارسال شده برای سایت بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد که توسط اعضای بسیج دانشجویی این دانشگاه به تحریر در آمده باشند، در اختیار سردبیران نشریات بسیج دانشجویی این دانشگاه قرار گرفته و ایشان در صورت تأیید، آن ها را در نشریات مکتوب خود به چاپ می رسانند. محدوده ی توزیع این نشریات در پردیس دانشگاه فردوسی بوده و مخاطب آن ها نیز دانشجویان این دانشگاه هستند. در صورتی که نویسنده ی مطلب، به هر دلیلی نمی خواهد مطلب خود را در  نشریات مکتوب به چاپ برساند، لازم است این موضوع را حتماً در فایل متنی ارسالی خود ذکر نماید. گفتنی است عدم اشاره به این موضوع، به معنی رضایت نویسنده، نسبت به چاپ مطلب خود است.

۴) دوستان عزیز می توانند فایل متنی نوشته ی خود را به همراه تصاویر مربوطه، در قالب یک فایل zip. یا rar. به رایانامه ی سایت بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به آدرس زیر ارسال نمایند:

basfum@chmail.ir

۵) فایل های ارسالی، توسط سردبیران بخش های مختلف سایت بررسی شده و در صورت تأیید در سایت منتشر خواهند شد.

توجه: ممکن است مطالب ارسالی، توسط سردبیر سایت، برای درج در سایت مناسب شناخته نشده و تأیید نشود، اما پس از ارسال به سردبیران نشریات، برای چاپ در نشریه مناسب شناخته شود. امکان رخ دادن عکس این موضوع نیز وجود دارد.

با تشکر فراوان

JK0-022   220-901   74-678   200-101   000-106  , 70-483   200-125  , 70-178  , N10-006  , ICBB   000-080   CAP   1Z0-060   500-260   640-911   1Z0-060  , 200-125  , 70-178   1Z0-060   350-080   220-901   1Z0-051   000-017   70-462   100-105  , 1V0-601  , 70-532   300-208   SSCP  , 000-089   400-201   640-916   9A0-385   2V0-621   200-101  , 350-029   640-692  , 700-501   100-105  , 220-902   c2010-657   1Z0-803  , 70-486   350-080   1Z0-060   CAS-002   70-483   N10-006   2V0-620   352-001   9L0-012   350-029  , 000-105   200-101   000-017  , 200-355   NS0-157   000-080   ICBB   1z0-808   100-105  , CRISC   N10-006   CISSP   LX0-103   70-980   JK0-022  , 1Z0-051   PR000041   000-106   70-480   101-400   70-178   1Z0-051   70-177   3002   220-901   1z0-434  , 70-980   200-125  , 300-075   70-410   EX300   300-206   2V0-621D   220-902  , 70-534   OG0-093  , 350-030   210-060   350-060   70-411   CISSP   300-115  , 1Z0-803   OG0-093   220-801   300-070   100-105  , 500-260   200-310   70-246   70-177   70-411