روحانیت منهای اسلام، ماحصل پروژه نفوذ در حوزه علمیه

روحانیت معزّز به واسطه اینکه پرورده مکتب اسلام و آگاه به آموزه های آن اند و به حکم روایت شریفه “کونوا للظالم خصما” هماره در صف اول مبارزه با استعمار و استبداد بوده اند و روشنگری هایشان مانعی مستحکم بر سر راه سلطه جویی استکبار بوده است.

هرگاه جهانخواران در صدد چپاول این ملت برآمده اند با ابرحریفی به نام روحانیت مواجه گشته اند که نقشه های پلیدشان را یکایک، نقش بر آب نموده اند. پیشاپیش هر قیام ضد استعماری مردم ایران، چهره ای از میان عالمان دین وجود داشته است که راهبری نهضت را عهده دار بوده است.از قیام تنباکو تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و نیز انقلاب اسلامی، همه مرهون مجاهدت های خستگی ناپذیر نهاد روحانیت بوده و هست.

وجود این مانع سدید و محکم، دشمن را بر آن داشت تا این سد را از میان بردارد اما در مقابل روحانیتی که مستظهر به حمایت آحاد مردم است کار چندانی از پیش نتوانستند بردن.

فلذا نفوذ در بدنه روحانیت و استحاله آن از درون را در دستور کار قرار دادند و سعی نمودند تا عناصر خود را در حوزه های علمیه وارد نمایند تا خطر روحانیت به وسیله ی روحانیون ساختگی دفع گردد.

اثرات مخرب پدیده روحانیت منهای اسلام به حدی وسیع بوده است که تندترین و بی سابقه ترین موضع گیری ها را از سوی امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه ای در پی داشته است تا جاییکه حضرت امام، آخوند فاسد را به مراتب بدتر از محمدرضا شاه قلمداد می نمایند و حرمت ساواکی را بیش از روحانی نفوذی می دانند.

علت نکوهش شدید روحانیت منهای اسلام این است که اعتماد عمومی به این قشر پاک و عزیز به واسطه اقدامات آن معدود عنصرنامطلوب، مخدوش می گردد و مردم به روحانیت اصیل نیز با دبده انکار و بدبینی نگریسته، از گرد آنان متفرق می گردند.

تاسیس دادگاه های ویژه ای برای روحانیون که از ابتکارات امام راحل بود نیز در جهت مواجهه و مقابله با همین عمامه به سرهای تهی از اسلام صورت گرفته است تا عندالاقتضا نسبت به خلع لباس شریف روحانیت، اقدام گردد تا نتوانند با سوء استفاده از این لباس مبادرت به عوام فریبی ورزند.

اقدامات مشمئز کننده این جریان غیر اصیل و نفوذی، اثرات زیانبار فراوانی داشته است و در مقاطعی موجبات بدبینی به اصل روحانیت را فراهم آورده است به گونه ای که کسانی در اثر مواجه شدن این قشر و با تعمیم رفتار آن ها به کل مجموعه روحانیت، تز اسلام منهای روحانیت را مطرح نمودند بدین معنا که اگر روحانیت این است، اسلام نیازی به روحانیت ندارد. نظریه اشتباهی که اولا تبعات سوء فراوانی داشت و ثانیا مبدع آن پس از مدتی به سبب آشنایی با برخی روحانیون راستین، از آن عدول کرد.

علی ایحال در مقطع کنونی، پروژه نفوذ جدی ترین خطر پیش روی کشور اسلامی ماست و نفوذ در بدنه حوزه علمیه و شکل گیری “روحانیت منهای اسلام” با توجه به موارد پیش گفته، از مخرب ترین اشکال نفوذ محسوب می گردد.

محمدسعید ابراهیمی_فعال‌ دانشجویی

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

JK0-022   220-901   74-678   200-101   000-106  , 70-483   200-125  , 70-178  , N10-006  , ICBB   000-080   CAP   1Z0-060   500-260   640-911   1Z0-060  , 200-125  , 70-178   1Z0-060   350-080   220-901   1Z0-051   000-017   70-462   100-105  , 1V0-601  , 70-532   300-208   SSCP  , 000-089   400-201   640-916   9A0-385   2V0-621   200-101  , 350-029   640-692  , 700-501   100-105  , 220-902   c2010-657   1Z0-803  , 70-486   350-080   1Z0-060   CAS-002   70-483   N10-006   2V0-620   352-001   9L0-012   350-029  , 000-105   200-101   000-017  , 200-355   NS0-157   000-080   ICBB   1z0-808   100-105  , CRISC   N10-006   CISSP   LX0-103   70-980   JK0-022  , 1Z0-051   PR000041   000-106   70-480   101-400   70-178   1Z0-051   70-177   3002   220-901   1z0-434  , 70-980   200-125  , 300-075   70-410   EX300   300-206   2V0-621D   220-902  , 70-534   OG0-093  , 350-030   210-060   350-060   70-411   CISSP   300-115  , 1Z0-803   OG0-093   220-801   300-070   100-105  , 500-260   200-310   70-246   70-177   70-411