جعفر کذاب هم “یادگار امام” بود…

تاریخ معلم انسانهاست.(امام خمینی)
جمله ی فوق از امام راحل مبیّن اهمیت وافر مطالعه ی تاریخ و عبرت آموختن از تاریخ، این “بزرگ معلم” انسان هاست. چرا که رویدادهای تاریخی هماره با چهره ای دیگر در حال تکرار است و در این میانه، نیک روزی از آن کسی است که بر وقایع تاریخی وقوف یافته، از آن درس گیرد.
هر انسانی به اندازه ی اشراف و آگاهی اش به تاریخ، عمر دارد چرا که تجربیاتی که طی هزاران سال و با مرارت فراوان و اکثرا مبتنی بر روش پرهزینه«آزمون و خطا» حاصل شده است را به راحتی از طریق تورّق صفحات تاریخ و بررسی تطورّات آن، به دست می آورد.
امروزه و با توجه به وجود منابع تاریخی فراوان و سهولت دسترسی به این منابع، چنانچه افرادی در مقابل این معلمِ سترگ، زانوی تلمّذ نزنند و از آن توشه برنگیرند مصداق «گدای کاهل» خواهند بود و مورد ملامت آیندگان قرار خواهند گرفت.
با توجه به آنچه در بادی نوشتار از نظر گذشت، ضرورت تاریخ پژوهی، امری واضح و مبرهن می نماید. سلسله مطالعات تاریخی انسان را به این نکته رهنمون می سازند که در طول تاریخ یک سلسله قوانین ثابت به مانند قوانین فیزیک و شیمی و…وجود دارد که می توان نام «سنن تاریخی» بر آن نهاد. تعداد این سنن به قدری است که کسی را یارای احصاء تمامی آن ها نیست.

اینک اما در این اندک مجال برآنیم تا به یکی از عبرت های تاریخی که هماره خیل کثیری از عامه مردم در اثر بی توجهی به آن، دچار خطای محاسباتی و خسران شده اند، بپردازیم و آن عبارت است از این که رابطه نسبی، ملازمه ای با قرابت فکری ندارد.

ای بسا پدران صالحی چون نوح(ع) که فرزندانی طالح داشته اند و چه بسیار فرزندان نیک سرشتی که سر از دامان خانواده ای ناصالح برآورده اند. تراژدی «پسر نوح» یک سریال دنباله دار است که در همان مقطع زمانی پایان نیافت و در طول تاریخ، غراوان به چشم می خورد که افرادی در اثر هم نشینی با بدان، خاندان نبوت خویش، گم کرده اند.

نمونه ی دیگر از انحراف آقازاده ها از خط اصیل پدران، جعفر بن علی، فرزند امام هادی(ع) است که پس از شهادت این امام همام، به ناحق دعوی امامت کرد در حالیکه می دانست این مقام متعلق به حضرت حسن عسکری(ع) می باشد و بدین صورت، در تاریخ تشیع ملقّب به«جعفر کذّاب» گشت فلذا هیچکس نمی تواند به صرف پیوند خویشاوندی با انسان های وارسته، خود را در حصن حصین و حاشیه ی امنیت تصور نماید.
به گفته ی بندیتو کروچه:«هر تاریخی، تاریخ معاصر است». فلذا چنانچه همگان از عبرت های تاریخی، پند گیریم؛ اتفاقات ناگوار تاریخی دیگربار و در پس چهره ای دیگر رخ نخواهد نمود.

در همین مثال فوق، عده ای از شیعیان امام هادی(ع) به واسطه ی اینکه جعفر کذاب، فرزند امام بود، گرد او مجتمع گشتند حال آنکه اگر اینان از ماجرای پسر نوح عبرت می آموختند، کورکورانه طریق متابعت از وی در پیش نمی گرفتند و به صرف امامزاده بودن وی، عنان اختیار خویش در کف او قرار نمی دادند.

هر چند موارد فوق الذکر نیز به تعبیری که ذکر آن رفت، تاریخ معاصر محسوب می شوند اما برای ملموس تر شدن آن، شاهد مثالی از تاریخ انقلاب می آوریم که همانا عاقبت سید حسین خمینی نوه ارشد امام راحل است که پس از احراز ماهیت پلید بنی صدر باز هم دست از حمایت وی نکشید و حتی در مشهد به ایراد سخنرانی در دفاع از بنی صدر پرداخت که مردم خشمگین به سوی او یورش می برند و او نیز در واکنش به این اقدام دست به سلاح گرم می برد که بازداشت می شود و حضرت امام(ره)دستور انتقال وی به تهران را می دهند و خاطرنشان می نمایند که در صورتی که دست به اسلحه ببرد وی را با تیر بزنند.
آری، حکومت اسلامی اهل مسامحه و قائل شدن رانت برای هیچ شخصیتی نیست خواه آن فرد عقیل بن ابیطالب،برادر امیر مومنان باشد خواه نواده بنیان گذار انقلاب.
محمدسعید ابراهیمی-فعال دانشجویی

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

JK0-022   220-901   74-678   200-101   000-106  , 70-483   200-125  , 70-178  , N10-006  , ICBB   000-080   CAP   1Z0-060   500-260   640-911   1Z0-060  , 200-125  , 70-178   1Z0-060   350-080   220-901   1Z0-051   000-017   70-462   100-105  , 1V0-601  , 70-532   300-208   SSCP  , 000-089   400-201   640-916   9A0-385   2V0-621   200-101  , 350-029   640-692  , 700-501   100-105  , 220-902   c2010-657   1Z0-803  , 70-486   350-080   1Z0-060   CAS-002   70-483   N10-006   2V0-620   352-001   9L0-012   350-029  , 000-105   200-101   000-017  , 200-355   NS0-157   000-080   ICBB   1z0-808   100-105  , CRISC   N10-006   CISSP   LX0-103   70-980   JK0-022  , 1Z0-051   PR000041   000-106   70-480   101-400   70-178   1Z0-051   70-177   3002   220-901   1z0-434  , 70-980   200-125  , 300-075   70-410   EX300   300-206   2V0-621D   220-902  , 70-534   OG0-093  , 350-030   210-060   350-060   70-411   CISSP   300-115  , 1Z0-803   OG0-093   220-801   300-070   100-105  , 500-260   200-310   70-246   70-177   70-411