علوم اداری و اقتصادی | صالحین خواهران (۵)
پنجمین جلسه از سلسله جلسات حلقه های “شجره طیبه صالحین” در تاریخ  دوشنبه ۲ آذر، با حضور استاد اسدپور و جمعی از دانشجویان در نمازخانه دانشکده در ساعت ۱۲:۳۰برگزا
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | چای با طعم زندگی (۳)
در روز شنبه ۳۰ آبان ماه سومین جلسه “چای با طعم زندگی” با حضور سرکار خانم اسدپور و جمعی از دانشجویان خواهر ساعت ۱۶ در نمازخانه دانشکده برگزار گردید. در این جلس
ادامه مطلب

کشاورزی | حلقه صالحین
حلقه صالحین پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی در ترم جاری (مهر ۱۳۹۴)، روزهای یکشنبه بعد از نماز ظهر در محل نمازخانه این دانشکده برگزار می گردد. یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | چای با طعم زندگی (۲)
در روز شنبه ۲۳ آبان ماه دومین جلسه “چای با طعم زندگی” با حضور سرکار خانم بیات و جمعی از دانشجویان در نمازخانه دانشکده در ساعت ۱۶ برگزار گردید. در این جلسه به
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | چای با طعم زندگی (۱)
نخستین جلسه از سلسله جلسات “چای با طعم زندگی” در روز سه شنبه ۱۹ آبان ماه، با حضور سرکار خانم بیات و جمعی از دانشجویان خواهر دانشکده در ساعت ۱۶ در محل پایگاه ب
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | صالحین خواهران (۴)
در روز دوشنبه مورخ ۱۸ آبان ماه چهارمین جلسه از سلسله جلسات صالحین با حضور استاد اسدپور و جمعی از دانشجویان در نمازخانه دانشکده در ساعت ۱۲:۳۰ برگزار گردید. در این جلسه در
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | صالحین (۴)
چهارمین جلسه از سلسله جلسات حلقه “شجره طیبه صالحین” در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبان ۹۴ در محل کلاس ۲۰۲ دانشکده علوم اداری با حضور استاد “رسول نوروزی” برگزار گردید. گز
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | صالحین خواهران (۳)
در روز دوشنبه مورخ ۱۱ آبان ماه سومین جلسه حلقه های شجره طیبه صالحین، با حضور استاد اسدپور و جمعی از دانشجویان خواهر در نمازخانه دانشکده در ساعت ۱۲:۳۰ برگزار گردید. در این
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | صالحین (۳)
سومین جلسه از سلسله جلسات حلقه “شجره طیبه صالحین” در روز یکشنبه ۱۰ آبان ۹۴ برخلاف جلسات قبلی در محل کلاس ۲۰۲ دانشکده علوم اداری با حضور استاد “رسول نوروزی” مس
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | صالحین (۲)
دومین جلسه از جلسات حلقه های “شجره طیبه صالحین” در تاریخ دوشنبه ۴ آبان ۹۴ در نمازخانه دانشکده علوم اداری برگزار گردید. محور اصلی این جلسه رسیدن به پاسخ سوال م
ادامه مطلب

JK0-022   220-901   74-678   200-101   000-106  , 70-483   200-125  , 70-178  , N10-006  , ICBB   000-080   CAP   1Z0-060   500-260   640-911   1Z0-060  , 200-125  , 70-178   1Z0-060   350-080   220-901   1Z0-051   000-017   70-462   100-105  , 1V0-601  , 70-532   300-208   SSCP  , 000-089   400-201   640-916   9A0-385   2V0-621   200-101  , 350-029   640-692  , 700-501   100-105  , 220-902   c2010-657   1Z0-803  , 70-486   350-080   1Z0-060   CAS-002   70-483   N10-006   2V0-620   352-001   9L0-012   350-029  , 000-105   200-101   000-017  , 200-355   NS0-157   000-080   ICBB   1z0-808   100-105  , CRISC   N10-006   CISSP   LX0-103   70-980   JK0-022  , 1Z0-051   PR000041   000-106   70-480   101-400   70-178   1Z0-051   70-177   3002   220-901   1z0-434  , 70-980   200-125  , 300-075   70-410   EX300   300-206   2V0-621D   220-902  , 70-534   OG0-093  , 350-030   210-060   350-060   70-411   CISSP   300-115  , 1Z0-803   OG0-093   220-801   300-070   100-105  , 500-260   200-310   70-246   70-177   70-411