علوم اداری و اقتصادی | صالحین خواهران (۲)
دومین جلسه از سلسله جلسات حلقه های “شجره طیبه صالحین” در تاریخ دوشنبه ۲۷ مهرماه با حضور استاد اسدپور و جمعی از دانشجویان خواهر در نمازخانه دانشکده در ساعت ۱۲:
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | صالحین (۱)
نخستین جلسه از جلسات حلقه های “شجره طیبه صالحین” در تاریخ دوشنبه ۲۷ مهرماه در نمازخانه دانشکده علوم اداری در فضایی کاملا صمیمی و شاد برگزار شد. محور اصلی این
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | صالحین خواهران (۱)
به همت واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی در روز دوشنبه مورخ ۲۰ مهرماه اولین جلسه صالحین با حضور استاد اسدپور و دانشجویان خواهر در نما
ادامه مطلب

JK0-022   220-901   74-678   200-101   000-106  , 70-483   200-125  , 70-178  , N10-006  , ICBB   000-080   CAP   1Z0-060   500-260   640-911   1Z0-060  , 200-125  , 70-178   1Z0-060   350-080   220-901   1Z0-051   000-017   70-462   100-105  , 1V0-601  , 70-532   300-208   SSCP  , 000-089   400-201   640-916   9A0-385   2V0-621   200-101  , 350-029   640-692  , 700-501   100-105  , 220-902   c2010-657   1Z0-803  , 70-486   350-080   1Z0-060   CAS-002   70-483   N10-006   2V0-620   352-001   9L0-012   350-029  , 000-105   200-101   000-017  , 200-355   NS0-157   000-080   ICBB   1z0-808   100-105  , CRISC   N10-006   CISSP   LX0-103   70-980   JK0-022  , 1Z0-051   PR000041   000-106   70-480   101-400   70-178   1Z0-051   70-177   3002   220-901   1z0-434  , 70-980   200-125  , 300-075   70-410   EX300   300-206   2V0-621D   220-902  , 70-534   OG0-093  , 350-030   210-060   350-060   70-411   CISSP   300-115  , 1Z0-803   OG0-093   220-801   300-070   100-105  , 500-260   200-310   70-246   70-177   70-411