علوم اداری و اقتصادی | گزارش تصویری “قانون اساسی خوانی (۲)”
جلسه “قانون اساسی خوانی (۲)” به همت واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصادی روز چهارشنبه ۵ اسفندماه در کلاس ۲۰۱ ساعت ۱۲ الی ۱۴ برگزار گردید.
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | قانون اساسی خوانی (۲)
به همت واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصادی روز چهارشنبه ۵ اسفندماه جلسه “قانون اساسی خوانی (۲)” با حضور دکتر هادی حاج زاده از اساتید حقوق دانشگاه، در
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | گزارش تصویری “قانون اساسی خوانی”
جلسه “قانون اساسی خوانی” به همت واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصادی روز دوشنبه ۲۹ آذرماه در کلاس ۲۰۱ ساعت ۱۲ الی ۱۴ برگزار گردید.
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | قانون اساسی خوانی
  به همت واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصادی روز دوشنبه ۲۹ آذرماه جلسه “قانون اساسی خوانی” با حضور دکتر هادی حاج زاده از اساتید حقوق
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | کارگاه آموزشی امر به معروف
روز سه شنبه پنجم آبان ماه “کارگاه آموزشی امر به معروف” در راستای ترویج و بنیان سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر کلاسی با محوریت چگونگی اجرای عملیاتی این
ادامه مطلب

علوم اداری و اقتصادی | کارگاه وبلاگ نویسی
روز سه شنبه بیست و هشتم مهر ماه “کارگاه وبلاگ نویسی” به همت واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصادی در محل کارگاه کامپیوتر دانشکده با حضور خوا
ادامه مطلب

JK0-022   220-901   74-678   200-101   000-106  , 70-483   200-125  , 70-178  , N10-006  , ICBB   000-080   CAP   1Z0-060   500-260   640-911   1Z0-060  , 200-125  , 70-178   1Z0-060   350-080   220-901   1Z0-051   000-017   70-462   100-105  , 1V0-601  , 70-532   300-208   SSCP  , 000-089   400-201   640-916   9A0-385   2V0-621   200-101  , 350-029   640-692  , 700-501   100-105  , 220-902   c2010-657   1Z0-803  , 70-486   350-080   1Z0-060   CAS-002   70-483   N10-006   2V0-620   352-001   9L0-012   350-029  , 000-105   200-101   000-017  , 200-355   NS0-157   000-080   ICBB   1z0-808   100-105  , CRISC   N10-006   CISSP   LX0-103   70-980   JK0-022  , 1Z0-051   PR000041   000-106   70-480   101-400   70-178   1Z0-051   70-177   3002   220-901   1z0-434  , 70-980   200-125  , 300-075   70-410   EX300   300-206   2V0-621D   220-902  , 70-534   OG0-093  , 350-030   210-060   350-060   70-411   CISSP   300-115  , 1Z0-803   OG0-093   220-801   300-070   100-105  , 500-260   200-310   70-246   70-177   70-411